Image Alt

Privacyverklaring

Privacyverklaring SPAWellness Lomm
In deze privacyverklaring willen wij u informeren en antwoord geven op de meest belangrijke vragen omtrent de verwerking van gegevens.

Heeft u na het lezen nog vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u een mail sturen naar marketing@spawellness-lomm.nl

SPAWellness Lomm hecht veel waarde aan uw privacy. SPAWellness Lomm is gevestigd aan de Rijksstraatweg 38 te Lomm, KvK nummer 18066770.
Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Gebruik Persoonsgegevens
SPAWellness Lomm biedt onder meer via haar website verschillende diensten aan, zoals het maken van een reservering, het aankopen van een cadeaubon, het inschrijven voor een nieuwsbrief/acties of het stellen van een vraag.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van mensen waar wij direct een relatie mee hebben of hebben gehad.

SPAWellness Lomm verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening.
Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Doeleinden
wij verwerken de persoonsgegevens voor u voor één of meerdere doeleinden, afhankelijk van de diensten die u gebruikt:

 • Wanneer u diensten via de website of telefonisch afneemt, is het afhankelijk van de dienst die u afneemt noodzakelijk dat wij een aantal gegevens ontvangen, zonder het verstrekken van deze gegevens is het anders niet mogelijk om deze diensten uit te voeren.
 • Bij de balie vragen wij m uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bij de inschrijving voor een nieuwsbrief/acties
 • Evaluatie van dienstverlening
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden. Wel kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen.

Beveiliging en Bewaring
SPAWellness Lomm spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

SPAWellness Lomm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of de wettelijke termijn die daaraan is gesteld.

Social Media
De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via Instagram en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het betreffende social media netwerk.

Lees svp de privacyverklaringen van Instagram en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke rechten
U heeft:

 • Recht op inzage
  • U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u specifiek verwerken. Wij zijn dan verplicht u inzage te geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt
 • Recht op correctie
  • Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, dan kunt u vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen
 • Recht op beperking
  • U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dit betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering
  • U kunt ons vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Wel is het zo dat bij wet verplicht is om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing.
 • Recht op dataportaliteit
  • U heeft het recht om ons te vragen om gegevens die u ons in het kader van de overeenkomst met ons of met uw toestemming aan ons hebt verstrekt over te dragen naar een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Klachten
SPAWellness Lomm verneemt graag van u indien u klachten hebt omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op basis van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Updates van deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. Als er nieuwe gegevensverwerking zijn, dan passen wij deze privacyverklaring hierop aan.